2013, ഡിസംബർ 28, ശനിയാഴ്‌ച

ഫ്രീക്


നരച്ച പുരികങ്ങള്‍
ഒട്ടും 'ഫ്രീക'ല്ലെന്ന്
ഒളിച്ചോടുമ്പോള്‍
'കാഴ്ച്ച' യുടെ ന്യായം

ഇരുമ്പ് മതിലില്‍
ചില്ലു പതിച്ച് 
'ഫ്രീക്' ആകാമെന്ന്
 തൂങ്ങിയ കണ്ണുകള്‍