2014, ജനുവരി 4, ശനിയാഴ്‌ച

കുളക്കോഴി


ഊറ്റി യെടുത്ത്
കുപ്പിയിലടച്ച്
താഴിട്ടു പൂട്ടിയ
പുഴകളെ യോര്ത്തു
ഞാന്‍ കരഞ്ഞത്
തൊണ്ട വരണ്ട്
കരയുന്ന കുള ക്കോഴിക്ക്
രണ്ടിറ്റു കണ്ണീരെങ്കിലും
ദാഹ ജലമായി
പകര്‍ന്നു നല്കാനാണ് 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ