2014, ജനുവരി 10, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കടല്‍

എത്ര കോരിയിട്ടും 
തീരാത്തതെന്തെ ന്ന് 
നടുക്കടലിലെത്തിയ 
മുക്കുവന്ന് കൌതുകം 

എത്ര വാരിയിട്ടും 
തൂരാത്തതെന്തെ ന്ന്
കുടവയര്‍ ചൂണ്ടി
കടലിന്റെ മറു ചോദ്യം