2013, ഡിസംബർ 27, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ഇടത്തും വലത്തും


അച്ചന്‍
'ഇടതാ'ണെന്ന് കേട്ട്
അമ്മ പറഞ്ഞു
"ന്റെ ഇടങ്ങേറു തീരൂല്ല"

മകന്‍
'വലതാ' ണെന്നു കേട്ട്
അമ്മ ചിരിച്ചു
"വല്ലാത്തൊരു ജന്മം തന്നെ"

ഇടതും
വലതും ചേര്‍ന്ന്
മകള്‍ക്ക് കൊടി പുതപ്പിച്ചപ്പോഴാണ്
അമ്മ "ചൂലെ"ടുത്തത്