2013, ഡിസംബർ 16, തിങ്കളാഴ്‌ച

പെട്ടികള്‍


മരങ്ങളില്ലാത്ത കാലത്ത്
ചിലന്തി  ക്കുഞ്ഞുങ്ങള്‍
വല നെയ്യുന്നതും നോക്കി
പ്രണയത്തിന്റെ നോവും
വിരഹത്തിന്റെ വേവും
തിരിച്ചറിയാതെ
വെയിലു കായുന്നു
ചില ചുവന്ന പെട്ടികള്‍

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ