2013, ഡിസംബർ 9, തിങ്കളാഴ്‌ച

പ്രതീക്ഷ


ശിഖരങ്ങള്‍
പിണങ്ങി പ്പോയപ്പോള്‍
താഴ് ത്തടി  
ഉണങ്ങി വീണെങ്കിലും
പ്രതീക്ഷ നല്കുന്നു
പച്ച യുണങ്ങാത്ത
ചില വേരുകള്‍..

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ