2012, ഡിസംബർ 28, വെള്ളിയാഴ്‌ച

പീഡന കാലത്തേക്കൊരു കൈ പുസ്തകം

മുളച്ചുയര്‍ന്നതും
മുഴുപ്പിച്ചുണര്‍ത്തിയതും
മുന കൂര്‍പ്പിച്ച്
മുന്താണി യാക്കി

മെലിഞ്ഞുടഞ്ഞതും
മുഷിഞ്ഞുലഞ്ഞതും
മുളങ്കോല് കുത്തി
മല പോലുയര്‍ത്തി

മുട്ടില്‍ മുറിച്ചു
മേലോട്ടുയര്‍ത്തി
മെഴുക്കില്‍ മിനുക്കിയ
മേലഴാക് കാട്ടി

മാറിലൊരു ഇരകെട്ടി
മുതുകിലൊരു വലകെട്ടി
മറകള്‍ പൊളിച്ചിട്ട്‌
മുട്ടി യുരുമ്മി വിളിച്ചു

മുഖം ചുളിച്ഛവരെ
'മത വാദി' യാക്കി
മണം നുണഞ്ഞവരെ
'മനോരോഗി' യാക്കി

മാന്യന്മാരെല്ലാം
മണം പിടിച്ചെത്തി
മതവും മറയുമില്ലാതെ
മത്സരിച്ചെത്തി

മറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നവര്‍
മുറു മുറുപ്പുയര്‍ത്തുമ്പോള്‍
മുണ്ടുയര്‍ത്തി പ്പറയണം
മഹാ പീഡനത്തിന്‍റെ
മനസ്സലിയിക്കുന്ന കഥകള്‍