2012, ഡിസംബർ 13, വ്യാഴാഴ്‌ച

വില്‍ക്കപ്പെട്ടവന്റെ ആശ്വാസം....

ചില്ലിന്‍ കൂട്ടില്‍
ചന്തം വരുത്തി വെക്കാനല്ല
ചില്ലറ വ്യാപാരം പറഞ്ഞ്
ചിലച്ചതും ചിരിപ്പിച്ചതും

വാങ്ങിത്തിന്ന ചില്ലറകള്‍
വായിലും വയറിലും
വഴി മുടക്കിയപ്പോള്‍
ശോധന കിട്ടാനാണ്‌
ചമ്മ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നതും
സിന്ദാ ബാദില്‍
ചതിയൊളിപ്പിച്ചതും

വല വിരിച്ചതും വില പറഞ്ഞതും
വണിക്കിന്റെ ചിലന്തികളെങ്കിലും
വില പേശിയതും വിലയുറപ്പിച്ചതും
വില കാത്തിരുന്നവന്റെ
വിരുതും കൗശലവുമാണ്

കുരുതിയുടെ കളങ്ങളില്‍
കുത്തകകള്‍ വിത്തിറക്കുമ്പോഴും
കുടില്‍ കെട്ടി കാവല്‍ കിടക്കുമ്പോഴും
കൂട്ടിക്കൊടുപ്പിന്റെ എച്ചില്‍ നക്കികള്‍
കാണിക്ക വെക്കാന്‍
കിടപ്പറ യൊരുക്കുമെന്ന്
കച്ചവടക്കാര്‍ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു

വിറ്റു പോയ സ്വാതന്ത്ര്യവും
വില നല്‍കി വാങ്ങിയ അടിമത്വവും
വിലാപത്തിന്റെ തിരയൊരുക്കുമ്പോഴും
മുദ്രാവാക്യങ്ങളില്‍ മുഖം മറച്ചവര്‍
വിസ്മയം പറയുന്നത്
വാള്‍ മാര്‍ട്ടിന്റെ വര്‍ണം  കണ്ടല്ല
വരിയുടക്കപ്പെട്ടവന്റെ വിശ്വാസവും
വില്‍ക്കപ്പെട്ടവന്റെ ആശ്വാസവുമാണത്
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ