2012, ഡിസംബർ 20, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെയും തീര്‍ന്നു പോയോ

ബന്ധുക്കളൊക്കെയും 
ബന്ധം മുറിക്കുന്നു
ബന്ധങ്ങളൊക്കെയും
ഭാഗം പിരിക്കുന്നു

കൂട്ടല്‍ ഗുണിക്കല്‍
കുറക്കല്‍ ഹരിക്കലും
കൂട്ടിന്ന് കൂട്ടായ്
കുനുഷ്ടും കുതന്ത്രവും

വീടിനൊരു 'മാറ്റാ'യ
വല്യമ്മ വഴിയിലായ്
വഴികളില്‍ മിഴിവായ
വല്യപ്പന്‍ പിഴയായി

മതില്‍ കെട്ടി മറയാക്കി
മനമാകെ വിഷമാക്കി
മുനകൂര്‍ത്ത വാക്കിന്റെ
മുള്ളാല്‍ മുറീവാക്കി

ചിരി മാഞ്ഞ പെണ്ണിന്റെ
ചങ്കിലൊരു കനലിട്ട്
ചന്തം പെരുപ്പിച്ച്
ചന്ത ച്ചരക്കാക്കി

പോരാടി നായാടി
പെരുമ പങ്കിട്ടവര്‍
പകയൂട്ടി വിളയാടി
പുതു മോടി തീര്‍ക്കുന്നു

അറിവിന്റെ വഴികളില്‍
ആംഗല പ്പുര കെട്ടി
അലിവിന്റെ യുറവയും
അണ കെട്ടി നിര്‍ത്തുന്നു

ഇന്നിന്റെ ലോകത്തിനിതെന്തു പറ്റീ
ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെയും തീര്‍ന്നു പോയോ
ഇര തേടി യലയുന്ന മര്‍ത്ത്യരെല്ലാം
ഇണകളെ ക്കാണാന്‍ മറന്നു പോയോ...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ