2012, ഡിസംബർ 15, ശനിയാഴ്‌ച

ഇര തേട്ടത്തിന്റെ വിശന്ന വഴികള്‍ ...


ഇരുളായിരുന്നു ,
അകത്തും പുറത്തും
ഇര തേട്ടത്തിന്റെ
വിശന്ന വഴികളില്‍
ഗതി കിട്ടാത്ത
പുരാതന തന്ത്രങ്ങള്‍ക്ക്

തുരുംബെടുത്ത യുക്തിയുടെ
ഓട്ട ത്തകിടാല്‍ മറ കെട്ടി
മധുരം മണപ്പിച്ചിട്ടും
മറ പൊളിച്ച് മുന്നോട്ടോടുന്ന
ഇരകളുടെ കരുത്തു കണ്ടാണ്‌
കണ്ണിലും കനവിലും
കൂരിരുള്‍ മറകെട്ടിയത്

കുരുതിയുടെ കഥ പാടിയും
കള്ളങ്ങളുടെ കുരങ്ങിനെ
കൊഞ്ഞിച്ച്ചും പാലൂട്ടിയും
ചതിയുടെ വഴി തുറക്കാനാവാതെ
പട്ടിണിയുടെ രുചി യറിഞ്ഞാണ്
പകയുടെ ഇരുട്ടും
വിരോധത്തിന്റെ കുനുഷ്ടും
അകത്തും പുറത്തും
മുഷിഞ്ഞ പുതപ്പായതും
'യുക്തി വിചാര'ത്തിന്റെ
പട്ടട യായതും

കാപട്യത്തിന്റെ
ചിലന്തി വലയില്‍
കൗശലത്തിന്റെ പശ പുരട്ടി
കരുത്തുള്ള ഇരകളെ
കുരുക്കാനാവില്ലെന്നത്
പരിണാമം തൊടാത്ത
യുക്തിയാണ്

കാമ്പുള്ള തത്ത്വങ്ങള്‍ക്കും
കനിവുള്ള സൂക്തങ്ങള്‍ക്കും
തടയണ കെട്ടാന്‍
കാപട്യത്തിന്റെ ചിലന്തി വലകള്‍
മതിയാവില്ലെന്നത്
ചരിത്രത്തിന്റെ സാകഷ്യവും 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ