2012, ഡിസംബർ 25, ചൊവ്വാഴ്ച

കുസൃതി

അരണയുടെ ബുദ്ധിയും
പല്ലി വാലിന്റെ കരുത്തുമായി
ചിലന്തി വലക്കു ചുറ്റും
കോട്ടവാതില്‍ തീര്‍ക്കാന്‍
ചിതല്‍ പുറ്റൊരുക്കുന്ന
ഈയ്യാം പാറ്റകളുടെ
ദീര്‍ഘ ദൃഷ്ടിയിലെ കുസൃതി കണ്ട്
വിരുന്നു വന്ന കുറുനരി
പടിഞ്ഞാറേ മൂലയിലെ
പത്താം നമ്പര്‍ വീട്ടിലിരുന്ന്
കുലുങ്ങി ച്ചിരിച്ചു