2013, ഒക്‌ടോബർ 30, ബുധനാഴ്‌ച

ദേശീയ പാത .......


കുടിയിറക്കപ്പെട്ടവരുടെ
കലങ്ങിപ്പോയ ഹൃദയം
രണ്ടാക്കി പ്പിര്‍ളത്തിയ പോലെ
ചോരയുണങ്ങാതെ
ദേശീയ പാത .......

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ