2013, ഒക്‌ടോബർ 23, ബുധനാഴ്‌ച

അക്വറിയം


അക്വറിയം
-------------
ചില്ലു കൂടൊരുക്കി 
മീന്‍ വളര്‍ത്തുന്നത്
വലിയ കൂട്ടിലെ
ചെറിയ കൂട് കണ്ടെങ്കിലും
അവളിത്തിരി ചിരിക്കട്ടെ
എന്ന് കരുതി മാത്രമല്ല
കൂടിന്റെ
അതിരും അച്ചടക്കവും
ഓര്‍മിപ്പിക്കാന്‍ കൂടിയാണ്


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ