2013, ഒക്‌ടോബർ 20, ഞായറാഴ്‌ച

വിത്ത്


വെയിലേറ്റ്
ഉറങ്ങിക്കിടന്നത്
മഴ കൊണ്ട്
ഉണരാനായിരുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ