2013, ഒക്‌ടോബർ 29, ചൊവ്വാഴ്ച

കലണ്ടര്‍


കൊല്ലം തികഞ്ഞാല്‍
കൊല്ലു മെന്നറിഞ്ഞ്
കലണ്ടറുകളൊക്കെ
കഴുത്തിലൊരു
കയറി ട്ടാണ്
കയറി വരുന്നത്
--------------------------------

 കലണ്ടര്‍
കഥകളോര്‍ത്ത് പറയാറുണ്ട്
കഴിഞ്ഞതും കണ്ടതും
കാത്തു വെക്കാറുണ്ട്
കല്യാണത്തിനും
കല്ലിടലിനും കൂട്ട് പോകാറുണ്ട്
കണിയാനും കപ്യാരും
കണക്കു നോക്കാറുണ്ട്
...........എന്നിട്ടും..........
കൊല്ലം തികഞ്ഞപ്പോ
കുറിച്ച് വെച്ച
കണക്കുകളടക്കം
കത്തിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ ...?!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ