2013, ഒക്‌ടോബർ 23, ബുധനാഴ്‌ച

പല്ലി


ഒറ്റ ത്തുള്ളലില്‍ 
നീ മുറിച്ചു കളഞ്ഞത്
വീണ്ടും കിളിര്‍ക്കുന്ന
ഒരു വാല്‍ തലപ്പു
മാത്രമായിരുന്നില്ല 
തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത
എന്റെ കരുതലും
കൗശലവും കൂടി യാണ്

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ