2013, നവംബർ 1, വെള്ളിയാഴ്‌ച

വാക്ക്


നീ എറിഞ്ഞത്
'ഒരു വാക്കാ'ണെങ്കിലും 
മുറിഞ്ഞു പോയത്
നമുക്കിടയിലെ 
ചിരി യായിരുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ