2013, നവംബർ 3, ഞായറാഴ്‌ച

പ്രണയം


മുറിവു ണങ്ങാത്ത
ചുണ്ടില്‍
പ്രണയത്തിന്റെ
പാട്ടുത്സവം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ