2013, നവംബർ 2, ശനിയാഴ്‌ച

കണക്ക്


കണക്കു ടീച്ചർ
കൈ വെള്ളയില്‍ വരച്ചിട്ട
ഹരണവും ഗുണനവും
എത്ര പെട്ടെന്നാണ്
പത്തു റിയാലിന്റെ
കാല്‍ കുലെറ്റര്‍
മായ്ച്ചു കളഞ്ഞത് 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ