2013, നവംബർ 14, വ്യാഴാഴ്‌ചപട്ടു നൂല്‍ 
പുഴുവിന് പട്ടട 
പെണ്ണിന് പത്രാസ്

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ