2013, നവംബർ 16, ശനിയാഴ്‌ച

തര്‍ഹീല്‍..........


തര്‍ഹീല്‍..........
തിരിച്ചു പോക്കിന്റെ
തകര്‍ന്ന വീട്ടില്‍  ...
തളര്‍ന്നുറങ്ങുന്നവര്‍ക്ക്
തിര യൊടുങ്ങാതെ
തിങ്ങി നിറയുമ്പോഴും
തനിച്ചാകാനൊരു
തടങ്കല്‍ പാളയം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ