2013, നവംബർ 8, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ഉറുമ്പുകള്‍


ഉറുമ്പുകള്‍
പട നയിക്കുമ്പോഴും
പിന്നിലൊരു കണ്ണുണ്ടാവും
വഴി നടക്കുമ്പോഴും
'നിര' യിലൊരു കാവല്‍ കാണും
കതിര് തിന്നുമ്പോഴും
കണ്ണിലൊരു കണക്കുണ്ടാവും
കൂടണയുമ്പോഴും
കയ്യിലൊരു കരുതല്‍ കാണും 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ