2013, നവംബർ 3, ഞായറാഴ്‌ച

പലിശ


കൂട്ടിയും ഗുണിച്ചും
പടി കേറി വന്നു
പലിശ  ..............
കൂട്ടിയിട്ടും കൂടാതെ
പടിയിറങ്ങി പ്പോയി
പ്രാണന്‍ ...................

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ