2012, ജൂലൈ 1, ഞായറാഴ്‌ച

അക്ഷരത്തെറ്റ്

മുനയൊടിഞ്ഞ 
പേനത്തുമ്പില്‍ 
ഒലിച്ചിറങ്ങിയ 
മഷിപ്പരപ്പ്
സദ്യ മോഹിച്ച 
കടലാസ് കെട്ടിന് അക്ഷരത്തെറ്റുകള്‍ 
വിളമ്പി നല്‍കി , 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ