2012, ജൂലൈ 1, ഞായറാഴ്‌ച

വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ യുദ്ധം


പുതിയ കാലത്തി-നിയുള്ള യുദ്ധം 
അണിയിച്ചൊരുക്കിയ അടുക്കളയിലാണ്
അന്നത്തില്‍ വിഷം കലക്കിയാല്‍ 
അടിമത്ത്വം സ്വയം വരിക്കുമെന്ന്
ഉടമസ്ഥര്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു 

എന്റെ വായുവില്‍ വിഷം പരത്തി  
നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ തല പെരുപ്പിച്ചവര്‍ 
കനിവിന്റെ ഉറവകള്‍ ഊറ്റി യുണക്കി
നന്മയുടെ വിളനിലം മോഷ്ടിച്ചവര്‍
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു
കാടി ക്കഞ്ഞിയില്‍ വിഷം കലക്കിയും
മൂടി ക്കുടിക്കുന്നവരെ വിലക്കെടുക്കാമെന്ന്

അന്ത മില്ലാത്ത ഭരണങ്ങളും
അച്ഛനില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളു മുളള നാട്ടില്‍
വയലുകള്‍ ഉണക്കിച്ചുട്ട്
വയറുകള്‍ വിലക്കെടുക്കാമെന്ന്
വിത്ത്‌ കച്ചവടക്കാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞു

പക്ഷികള്‍ വിതക്കാത്തതും
പറവകള്‍ കൊയ്യാത്തതും
പാഠ മായി പാടിത്തന്ന്
നിന്നെ യവര്‍ അടിമയാക്കി
പട്ടി മോങ്ങുന്നതും പള്ള കരിയുന്നതും
വിശപ്പു കൊണ്ടല്ലെന്ന് നീ
നീട്ടി പ്പാടി വാലാട്ടു മെന്നും

ഉടമകള്‍ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു

വില്‍ക്കപ്പെട്ട അടുക്കളകള്‍
വീണ്ടെടുക്കാതെ കഴിയില്ലിനിയും
വിഷം നിരത്തിയ തീന്‍ മേശകള്‍
തലമുറകളുടെ യുദ്ധ ഭൂമി തന്നെ
നീ കുത്തിയുടച്ച മണ്‍ കുടങ്ങള്‍
നിന്കായ് കാത്ത പൈതൃകങ്ങള്‍
നീ പുകഴ്ത്തി പ്പാടുന്ന രുചിഭേദങ്ങള്‍
നിന്നെ ത്തേടുന്ന അടിമത്വം

വരും തലമുറയുടെ വിശപ്പകറ്റാന്‍
വിശപ്പറിഞ്ഞു നീ വീണ്ടെടുക്കുക
നീ വിറ്റ നിന്റെ കുഞ്ഞടുക്കള
നീ ഉടച്ച എന്റെ മണ്‍ കുടങ്ങള്‍
നീ മറന്ന നിന്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ
പുളിങ്കറി ച്ചൂരും സംഭാര രുചിയും
വീണ്ടെടുക്കുക .......

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ