2012, ജൂലൈ 12, വ്യാഴാഴ്‌ച

വാളുകള്‍....

വാളുകള്‍ വഴി തുറക്കുന്നത്
ചോര പ്പാടങ്ങളിലേക്കാണെങ്കിലും
ചിലപ്പോഴെങ്കിലും
അവ വഴി യടക്കാറുമുണ്ട്
ചോരക്കൊതിയുടെ
ഇരുണ്ട വഴികള്‍ 

വാളുകള്‍ മറക്കുന്നത്
നീതിയുടെ നിയമങ്ങളാണെങ്കിലും
നിയമത്തിന്റെ വഴികള്‍
ഒര്മിപ്പിച്ചതും
മൂര്‍ച്ചയുള്ള വാളുകളായിരുന്നു

വാളുകള്‍ ലംഘിക്കുന്നത്
ധര്‍മത്തിന്റെ പരിധികളാണെങ്കിലും
പുരാണങ്ങളില്‍
അധര്‍മത്തിനു പരിധി തീര്‍ത്തതും
തിളങ്ങുന്ന വാളുകളായിരുന്നു

വാളുകള്‍ ചിരിക്കുന്നത്
കരയിക്കാനാണെങ്കിലും
ചില കരച്ചിലുകളെ
ലോകത്തിന്റെ ചിരിയാക്കിയതും
 കരുത്തുള്ള വാളുകളായിരുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ