2012, ജൂലൈ 4, ബുധനാഴ്‌ച

മരം
മരം
ഒരു വര മാണെന്ന്
വീടിനു സ്ഥാനം കുറിക്കുമ്പോള്‍
വരിക്ക പ്ലാവിന്റെ  വേരില്‍
കണ്ണ് വെച്ച് മൂത്താശാരി

സ്വര മാണെന്ന്
മാമ്പഴം നുകരുന്ന
അണ്ണാനും കുരുവിയും

നിറ മാണെന്ന്
ഒടിഞ്ഞ ശിഖരങ്ങളില്‍
മരുന്ന് വെക്കുന്ന മഞ്ഞു തുള്ളി 

തണലാ ണെന്ന്
ഹര്‍ത്താല്‍ ദിനത്തില്‍
വഴിമുടങ്ങിയ പ്രവാസി

കുളിരാണെന്നു
മരം ചുറ്റുന്ന
പ്രണയ ജോഡി

കനിവാണെന്നു
കെട്ടി ത്തൂങ്ങിയ
കമിതാക്കള്‍

മറയാണെന്ന്
മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന
ശുനകന്‍

മരണ മാണെന്ന്
ചിതയൊരുക്കുന്ന
പൂജാരി

'പണി' യാണെന്ന്
കരണ്ടാപ്പീസിലെ
കരാര് കാരന്‍

"മരം"
ഒരു കവിത യാണെന്ന്
ഞാന്‍

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ