2012, സെപ്റ്റംബർ 3, തിങ്കളാഴ്‌ച

ചൂണ്ട ( 1 )


ചൂണ്ട
ഊട്ടുപുരകളുടെ 
കാവല്‍ക്കാരന്‍ മാത്രമല്ല 
ചിന്തകളുടെ ഊട്ടു പുരയുമാണ് 

പോങ്ങുതടികെട്ടി 
ഇരകൊര്‍ത്തു വട്ടം ചുറ്റി 
ആഴ ച്ചുഴിയിലേക്ക്  
ആഞ്ഞു നീട്ടി യൊരേറ് 

ആര്‍ത്തിയുടെ 
ആക്രാന്ത ക്കുതിപ്പുകള്‍ 
കൊളുത്ത് വിഴുങ്ങും വരെ 
ജീവിതത്തിന്റെ ആഴം അളന്നെടുക്കാം  

ആസക്തിയുടെ 
ഒളിഞ്ഞു നോട്ടങ്ങള്‍ 
കൊളുത്തില്‍ കുരുങ്ങും വരെ 
സ്വപനങ്ങളുടെ വേലിയേറ്റം തീര്‍ക്കാം 

കുഞ്ഞു മീനുകള്‍ 
കൊളുത്തില്‍ തൊടാതെ 
ഇരയെ തൊട്ട് കുസൃതി കാട്ടുമ്പോള്‍ 
നാളെയുടെ കണക്കുകള്‍ കുറിച്ചെടുക്കാം 

ഒറ്റക്കുതിപ്പില്‍ 
ഇരവിഴുങ്ങിയ കുലം കുത്തി 
വായുവില്‍ ഇങ്ക്വിലാബ് വിളിക്കുമ്പോള്‍ 
ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും 
ഇടക്കുള്ള ദൂരം ഓര്‍ത്തെടുക്കാം 
...............................................
..............................................
...................................................