2013, ജൂൺ 25, ചൊവ്വാഴ്ച

ചെയിഞ്ച് തേടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ..


ചായം ചുവപ്പതിരിട്ട 
ചിരി യുണരുമ്പോഴും 
ചുണ്ടുകള്‍ക്കു പിറകിലൊരു 
ചതി യുറങ്ങുന്നുണ്ട്

ചന്തം നോക്കി
ചേല യുരിയുമ്പോഴും
ചങ്കിലൊരു
ചിലന്തി വല നെയ്യുന്നുണ്ട്

ചുണ്ടില്‍ തിളയ്ക്കുന്ന
ചൂട് പരതുമ്പോഴും
ചുവരില്‍ ചക്രം തിരയുന്ന
ചിമ്മാത്ത മിഴികളുണ്ട്

(ലേബല്‍ :- ചിലതൊക്കെ കണ്ടിട്ടും ചിന്ത യില്ലാതെ ചെയിഞ്ച് തേടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ..)