2013, ജൂലൈ 29, തിങ്കളാഴ്‌ച

വിട ........................!!


വിട ചൊല്ലുമ്പോഴും
ചുണ്ടിലൊരു മന്ദഹാസം
വിരിയുന്നുണ്ട്
വരും കാല സായാഹ്നങ്ങളില്‍
പുണ്ണ്യങ്ങളുടെ സുഗന്ധം നുണഞ്ഞ്
നാളുകള്‍ 'ഓര്‍ത്ത്‌' പറയാന്‍
മധുരം കാത്തു കിടക്കാമല്ലൊ...

പടിയിറങ്ങുമ്പോഴും
ഉള്ളിലൊരു കുളിരു പെയ്യുന്നുണ്ട്
കനിവു പൂക്കുന്ന നന്മകള്‍ നോക്കി
കിനിവൊടുങ്ങാത്ത  കണ്ണുകള്‍ തുടച്ച്
കാവലിരുന്ന രാവുകള്‍ ഓര്‍ത്ത്‌
വരും മാസങ്ങളില്‍
കിനാവ്‌ കാണാമല്ലോ.....

അടര്‍ന്നു വീഴുമ്പോഴും
കണ്ണിനൊരു തിളക്കമുണ്ട്
ആസക്തിയുടെ മുന യൊടിച്ച്
ആര്ത്തി പൂണ്ട വായ്ക്കും വയറിനും
അച്ചടക്കത്തിന്റെ പാഠം നല്കിയല്ലോ....

പടിയിറക്കപ്പെട്ട ധര്‍മങ്ങള്‍ക്ക്
പുതു ജീവന നല്കാനെങ്കിലും
പൂട്ടിവെച്ച ഭണ്ടാരങ്ങളുടെ
പൂപ്പലും പൊടിയും
പാറ്റി ക്കളഞ്ഞല്ലോ  ..

പൊതിഞ്ഞു വെച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളെടുത്ത്
പൂമുഖത്തും പള്ളിയിലും
പകിട്ടും പത്രാസും നല്കി
പുറം ലോകം കാണിച്ചല്ലോ

വിരുന്ന് തീരുമ്പോഴും
ഉള്ളിലൊരു ചിരി മുഴങ്ങുന്നുണ്ട്
പാതി വഴിയില്‍ മറന്നുപോയോര്‍ക്കും
പെരു വഴിയില്‍ പിഴച്ചു പോയോര്‍ക്കും
വഴിയും വിളക്കും നല്കി
വിട ചൊല്ലാമല്ലോ....

വിശുദ്ധി പുല്‍കിയ നാടും നഗരവും
ഉണര്ന്നിരുന്ന രാവിനെ കുറിച്ച്
 നാഥന്റെ മുമ്പില്‍ ചെന്ന്‌
ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട്
നന്മയുടെ നാളുകള്‍
ഓര്‍ത്തോര്‍ത്തു ചൊല്ലാനുണ്ട്
വിടര്‍ത്തി ത്തുറന്ന
'റയ്യാന്‍' വാതില്‍ക്കലെത്തി
 സ്വാഗതം പാടാനുണ്ട് ....