2013, ജനുവരി 22, ചൊവ്വാഴ്ച

ത്വാഹാ റസൂല്‍


ത്വാഹാ റസൂലിനെ 
കണ്‍ പാര്‍ക്കുവാന്‍ 
ത്വാഹിറിന്‍ ജീവിതം 
തേടുന്നു ഞാന്‍ ...

ഉമ്മുല്‍ ഖുറായിലെ 
ണ്‍ കൂരയില്‍ 
ഉമ്മത്തിനോമന 
ത്തിങ്കളായോര്‍ ...

കണ്ണിലും കാതിലും 
കുളിരേകുവാന്‍ 
ത്വാഹ തന്‍ തോഴനായ്‌ 
തഴുകുന്നു ഞാന്‍ ...

പുണ്യമാം ജീവിതം 
പെയ്തുര്‍ത്തീ
യഥ് രിബിന്‍ 
യശ്ശസ്സുയര്‍ത്തിയോവര്‍... 

കാരുണ്യ ദ്വീപിലെ 
മുത്തൊളിയേ 
മുത്തുവാന്‍ മോഹിക്കും 
മന മാണു ഞാന്‍ ...

ജീവിത യാത്രയില്‍ 
നേര്‍ വഴിക്കായ് 
ജീവന്റെ ജീവനെ 
വഴിയാക്കി ഞാന്‍...

ആത്മ ഹര്‍ഷത്തിന്റെ 
അറിവാണവര്‍ 
ആശകള്‍ വിരിയുന്ന 
വഴിയാണവര്‍ ...

ആബാല വൃദ്ധര്‍ക്കും 
അലിവായവര്‍ 
അണുവോള മന്യായം 
അരുളാത്തവര്‍ ...

മാനവര്‍ക്കെല്ലാം 
മോക്ഷമേകാന്‍ 
മേലാളനായുള്ള 
നാഥന്‍ കൃപാ ...

പുണരട്ടെ ഞാനെന്‍റെ 
തിരു ദൂതരെ 
പുണ്യമായ് പെയ്തൊരു 
പൂമേനിയേ ...

പാടട്ടെ ഞാനെന്റെ 
പൂങ്കരളാം 
പുണ്യ രസൂലിന്റെ 
പോരിശകള്‍ .......