2013, ജനുവരി 26, ശനിയാഴ്‌ച

പച്ചപ്പ്‌


പെരുവഴിയില്‍ 
പടര്‍ന്ന് 
പൊരിവെയിലില്‍ 
പന്തലൊരുക്കിയ 
പേരാലിനെ 
പറിച്ചെടുത്ത് 
പുതുപണത്തിന്റെ 
പെരുമ പറയാന്‍ 
പൂമുഖത്തില്‍ 
പ്രതിഷ്ടിച്ച 
പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തില്‍ 
പൂട്ടിയിടുമ്പോഴും 
പറഞ്ഞത് 
പ്രകൃതിയുടെ 
പച്ചപ്പിനെ 
പടരാനനുവദിക്കുക 
(എന്നായിരുന്നു)